مقررات مربوط به غیبت در امتحانات پایان ترم

پنج شنبه, 13 خرداد 1395 1-غیبت غیر موجه در امتحان منجر به نمره صفر در آن امتحان می شود. 2-تشخیص موجه بودن غیبت بر عهده شورای آموزشی مرکز است. 3-چنانچه دانشجویی به علت بیماری یا بروز حادثه ای... ادامه مطلب...

مقررات جلسات امتحانی ویژه دانشجویان

پنج شنبه, 13 خرداد 1395 1-دانشجویان 15 دقیقه قبل از شروع امتحان در مرکز آموزش حضور داشته باششند . 2-قبل از استقرار بر روی صندلی ها ، شماره صندلی را با شماره اعلام شده تطیق دهند ( هرگونه جابجایی... ادامه مطلب...

اطلاعیه امتحانات

پنج شنبه, 13 خرداد 1395 از آوردن هر گونه وسایل اضافی از قبیل کیف ، کتاب وتلفن همراه جداً خودداری فرمایید مرکز هیچ گونه مسئولیتی در قبال نگهداری وسایل نخواهد پذیرفت از آوردن تلفن همراه جداً... ادامه مطلب...

اطلاعیه امتحانات - شماره 2

IMAGE

دوشنبه, 07 دی 1394 دانشجوی گرامی ضمن آرزوی توفیق برای شما در امتحانات پایان نیمسال  اول سال تحصیلی 95-94 توجه شما را به نكات مهم جلب می نماید. 1-   طبق تقویم آموزشی دانشگاه، شروع امتحانات... ادامه مطلب...