مقررات مربوط به غیبت در امتحانات پایان ترم

پنج شنبه, 13 خرداد 1395 1-غیبت غیر موجه در امتحان منجر به نمره صفر در آن امتحان می شود. 2-تشخیص موجه بودن غیبت بر عهده شورای آموزشی مرکز است. 3-چنانچه دانشجویی به علت بیماری یا بروز حادثه ای... ادامه مطلب...

مقررات جلسات امتحانی ویژه دانشجویان

پنج شنبه, 13 خرداد 1395 1-دانشجویان 15 دقیقه قبل از شروع امتحان در مرکز آموزش حضور داشته باششند . 2-قبل از استقرار بر روی صندلی ها ، شماره صندلی را با شماره اعلام شده تطیق دهند ( هرگونه جابجایی... ادامه مطلب...

اطلاعیه امتحانات

پنج شنبه, 13 خرداد 1395 از آوردن هر گونه وسایل اضافی از قبیل کیف ، کتاب وتلفن همراه جداً خودداری فرمایید مرکز هیچ گونه مسئولیتی در قبال نگهداری وسایل نخواهد پذیرفت از آوردن تلفن همراه جداً... ادامه مطلب...

ممنوع شدن تغییر نمره - اطلاعیه شماره 1

IMAGE

دوشنبه, 07 دی 1394 نظر به مصوبه شورای تخصصی آموزشی دانشگاه در خصوص ممنوع شدن تجدید نظر بعد از اعلام نمرات توسط مدرس، به اطلاع دانشجویان محترم می رساند کلیه نمرات اعلام شده پس از... ادامه مطلب...

اطلاعیه امتحانات - شماره 2

IMAGE

دوشنبه, 07 دی 1394 دانشجوی گرامی ضمن آرزوی توفیق برای شما در امتحانات پایان نیمسال  اول سال تحصیلی 95-94 توجه شما را به نكات مهم جلب می نماید. 1-   طبق تقویم آموزشی دانشگاه، شروع امتحانات... ادامه مطلب...