رشته های مصوب دانشگاه

 

ردیف

مقطع

رشته

1

کاردانی

حسابداری مالی

2

کاردانی

حقوق قضایی

3

کاردانی

مدیریت- امور اداری

4

کاردانی

معدن- فرآوری سنگهای ساختمانی

5

کاردانی

فناوری اطلاعات

6

کاردانی فنی

عمران- ساختمان سازی

7

کاردانی فنی

معماری

8

کارشناسی ناپیوسته

مهندسی فناوری اطلاعات

9

کارشناسی ناپیوسته

مهندسی عمران

10

کارشناسی ناپیوسته

معماری- طراحی محیط داخلی

11

کارشناسی ناپیوسته

حسابداری دولتی