جدیدترین اخبار

اخبار 1

برگزاری انتخابات انجمن های علمی

انتخابات انجمن علمی دانشجویی مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی نیم ور برگزار شد

انتخابات انجمن های علمی دانشجویی مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی نیم وردر میان استقبال پرشور دانشجویان این مرکز برگزار شد.

در انتخابات انجمن های علمی دانشجویی این دانشگاه که 27 آبان ماه سال جاری در محل این مرکز برگزار شد  3 انجمن شرکت داشتند.

در این دوره از انتخابات، هر دانشجوی شرکت کننده به اعضای انجمن علمی رشته خود رای دادند.

هر انجمن علمی دانشجویی دارای پنج عضو اصلی و دو عضو علی البدل است که با کسب بیشترین آراء، برای دو ترم تحصیلی انتخاب می شوند.

انجمن های علمی دانشجویی مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی نیم ور در قالب سه گروه حسابداری و فناوری اطلاعات و ارتباطات، عمران و معماری تشکیل می شوند.

فعالیت های آموزشی، ترویجی، پژوهشی، نشریه، ارتباط با صنعت، برگزاری همایش ها و سمینارها و مسابقات از جمله وظایف انجمن های عملی دانشجویی است.

نتایج انتخابات انجمن های علمی دانشجویی بعد از تایید انتخابات اعلام می شود.

این انتخابات روز چهارشنبه مورخ 27/8/94 برگزار گردید.

آدرس ما در سروش

جستجو در سایت

نمایش اوقات شرعی