جدیدترین اخبار

اخبار 1

نشست ریاست مرکز نیم ور با ریاست شیلات استان مرکزی

در روز دوشنبه مورخ 94/9/2 نشستی با حضور ریاست مرکزعلمی کاربردی جهاددانشگاهی  نیم ور، معاونت مرکز و همچنین ریاست شیلات استان مرکزی و جناب آقای مهندس رضایی رئیس ایستگاه تحقیقات ماهیان زینتی شهرستان محلات و همراهان ایشان برگزار گردید.

در این دیدار صمیمی جناب آقای مهندس آقاجانی ریاست مرکز نیم ور در ابتدا گزارشی از فعالیتهای جهاددانشگاهی ودانشگاه جامع علمی کاربردی و اهداف تشکیل آن در جهت ایجاد و توسعه رشته های کاربردی ارائه نمودند در ادامه ضمن معرفی  مرکز و رشته های موجود در آن موضوع پیگیری ایجاد رشته تحصیلی تکثیر و پرور ش ماهیان زینتی در مقطع کاردانی با توجه به موقعیت جغرافیایی و مزیت این صنعت در شهرستان محلات را بیان نمودند .

آقای آقاجانی همچنین در خصوص  مرکز رشد واحدهای فناور به معرفی زمینه های فعالیت مر کز در حوزه صنایع معدنی و کشاورزی ( گل و گیاهان زینتی و تکثیر و پرور ش ماهیان زینتی) و شرایط فعالیت آن و معرفی واحدهای فناور پذیرش شده در آن پرداختند.

در ادامه جناب آقای اکبری ریاست محترم شیلات استان مرکزی ضمن استقبال از این موضوع افزودند اداره شیلات استان نیز علاوه بر حمایت از موضوع در خصوص کسب مجوز برای ارائه این رشته  خواستار تنظیم تفاهم نامه مشترک جهت توسعه همکاری های فی مابین شدند..در خاتمه جلسه از مرکز علمی کاربردی و مرکز رشد واحدهای فناور میهمانان بازدید نمودند.

آدرس ما در سروش

جستجو در سایت

نمایش اوقات شرعی