جدیدترین اخبار

اخبار 1

برگزاری جلسات انجمن های علمی

دومین نشست اعضاء انجمن های علمی مرکز در تاریخ 1395/2/5 با حضور رئیس مرکز جناب مهندس آقاجانی برگزار گردید . و موضوعات زیر مورد تصویب قرار گرفت .

1- اعلام برنامه های سال جاری

2- برگزاری کارگاه تخصصی

3- مشارکت با دفتر کار آفرینی مرکز

آدرس ما در سروش

جستجو در سایت

نمایش اوقات شرعی