جدیدترین اخبار

اخبار 1

جلسه اعضای انجمن علمی مرکز علمی کاربردی نیم ور

جلسه اعضای انجمن علمی مرکز نیم ور 

جلسه اعضای انجمن علمی با ریاست مرکز نیم ور در روز یکشنبه 3 اردیبهشت ماه 1396 ساعت 14 در دفتر ریاست برگزار و در خصوص برنامه های علمی و آموزشی سال 1396 مباحثی مطرح گردید

آدرس ما در سروش

جستجو در سایت

نمایش اوقات شرعی