جدیدترین اخبار

اخبار 1

نشست مسولین بسیج دانشجویی مرکز با ریاست محترم مرکز نیم ور

نشست مسولین بسیج دانشجویی با ریاست محترم مرکز در روز یک شنبه 3 اردیبهشت ماه 1396 ساعت 11 برگزار گردید.

در این نشست در خصوص برنامه های فرهنگی-دانشجویی مباحثی طرح و در خصوص تقویم فرهنگی 1396 تصمیماتی اتخاذ گردید.

آدرس ما در سروش

جستجو در سایت

نمایش اوقات شرعی