جدیدترین اخبار

اخبار 1

اجرای طرح رابطین سلامت استان مرکزی در مرکز علمی کاربردی نیم ور

اجرای طرح رابطین سلامت استان مرکزی در مرکز علمی کاربردی نیم ور

از دانشجویان علاقمند دعوت می گردد جهت عضویت به عنوان رابطین سلامت استان مرکزی و دریافت کارت رابط سلامت به امور دانشجویی فرهنگی مراجعه نمایند .

آدرس ما در سروش

جستجو در سایت

نمایش اوقات شرعی